MEDİAL MENİSKÜSÜN YÜK İLETİMİ VE STABİLİZE EDİCİ ROLÜ