FUNDAMENTAL CAPACİTY SCREEN (FCS)TEMEL PERFORMANS KAPASİTESİNİ DEĞERLENDİRMEİnsan hareketlerinin ideal ilerlemesini ifade edecek olsaydık eğer, bu muhtemelen aşağıdaki piramitteki gibi olurdu. Bu piramit her biri diğerinin üzerine gelecek şekilde, genişleyerek devam eden ve üç farklı bloktan oluşan bir yapıdır.Birinci platform ana ya da temel olandır. Temel hareket modellerini gerçekleştirebilme becerisini temsil eder -hareket yeterliliği.


İkinci blok performansı temsil eder. Yeterli hareket becerisi kazanıldığında, bu hareketten ne kadar yüksek verim alındığına bakılmalıdır -hareket kapasitesi.


Piramidin en üstündeki blok spora özgü beceriyi temsil eder. Bu blok atletleri yapılan bir takım testler vasıtasıyla sporcuların dallarında ne kadar başarılı olabileceklerini, kendi branşlarına ya da branşlarındaki belirli bir pozisyona göre değerlendirir. Yarışma istatistiklerine ve branşlarına özgü belirli testlere bakar.


Hareket becerilerinin değerlendirilmesi FMS (en alt blok) ile yapılır. Spor dalına özgü hareket becerileriyse (en üst blok) yine o branşa özgü testlerle değerlendirilir.Peki atletik performansı (ikinci blok) nasıl değerlendirilmeli


Fundamental Capacity Screen’e Girişi (FCS)
FCS, hareket yeterliliği ile (FMS) branşa özgü testler (özelleştirilmiş antrenmanlar) arasındaki boşluğu doldurarak, sizin

- patern,

- kapasite

- beceri

bazlı problemleri saptamanızı ve programınızı oluştururken bunları ayrı ayrı görmenizi sağlar.


Performans ve fitness genellikle antrenman ve egzersizin sonucu olarak değerlendirilir. Ancak hareketle ilgili devam eden çalışmalarımızda, enerjimizin temel ifadelerini olduğu ortaya çıkmıştır.


Spora özgü becerilere geçmeden çok daha öncesinde, biz enerjiyi biyolojik ihtiyaçlarımızın bir kısmı olan hareket etmek ve çevremizi keşfetmek için kullanıyoruz.


Bu ortaya çıkan enerji ölçülmelidir ve işte biz de tam bu yüzden FCS’i geliştirdik. Temelde dört temel taramadan değerlendirilen FCS takiben


Hareket Kontrolü


Atlet “Y Balance Test” inde araştırmalara altyapısına dayanarak motor kontrol taramasını gerçekleştirir.

Postür Kontrolü


Atlet yük altındaki dizilimini koruyabilme becerisini göstermek için çiftçi yürüyüşü egzersizini gerçekleştirir.

Patlayıcı Güç Kontrolü


Atlet güç kapasitesinin biyogöstergesi olarak zıplama taramasını

(kollarını kullanarak ve kullanmayarak) gerçekleştirir.

Impact-Darbe Kontrolü


Atlet depolanmış kinetik enerjiyi göstermek için tek ayakla sıçrama taramasını gerçekleştirir.

Taramalardan edinilen bilgilerle oluşan FCS sonuçları, koçlara sporcularının fiziksel durumunu ve branşlarındaki ilerleme potansiyellerini gösterecektir.