23 Ekim Cmt | Fatih

ANATOMİ LABORATUVARINDA UYGULAMALI SPOR ANATOMİSİ EĞİTİMİ

ANATOMİ LABORATUVARINDA KADAVRA ÜZERİNDE UYGULAMALI SPOR ANATOMİSİ EĞİTİMİ
ANATOMİ LABORATUVARINDA UYGULAMALI SPOR ANATOMİSİ EĞİTİMİ

Saat ve Yer

23 Eki 09:00 – 17:30
Fatih, Topkapı, 34093 Fatih/İstanbul, Türkiye

Bu Etkinlik Hakkında

Spor Anatomisi Uygulama İçeriği

1. Gerçek insan bedeni ( kadavra ) üzerinde kemiklerin dizilimi ve elle palpe edebildiğimiz noktaların demonstrasyonu

2. Tendon, ligament, aponevroz, muskulotendinöz birleşke, retinaculum gibi özelleşmiş fasya yapılarının tanımlanması ve incelenmesi

3. Üst ekstremite kaslarının fasyal kompartmanlar gözetilerek incelenmesi

4. Omuz eklemi yapısı, bağlar ve periscapular kasların incelenmesi

5. Subacromial aralık ve o bölgede yer alan anatomik yapıların demostrasyonu

6. Serratus anterior-rhomboid ilişkisi ve spiral sling yapılarının incelenmesi

7. Göğüs kasları ve karın kasları, birbirleriyle olan fasyal ilişkilerin incelenmesi

8. Karın kaslarının katman yapısının demonstrasyonu ve spiral sling sistemde irdelenmesi

9. Torakolomber fasya ve ilişkili yapıların incelenmesi

10. Gluteal kaslar ve dış rotator kasların incelenmesi

11. Piriformis kası ve siyatik sinir ilişkisinin demostrasyonu

12. Hamstring kaslarının proksimal ve distal yapışma yerindeki özellikleri ve fonksiyonellik ile ilişkilendirilmesi

13. Hamstring kasları ve gastrocnemius başları arasındaki ilişkinin demosntrasyonu

14. İliotibial bant yapısı, TFL ve diz eklemi ilişkisinin demonstrasyonu

15. İliopsoas kası bileşenleri, psoas major ve quadratus lumborum kaslarının diaphragma ile  ilişkileri

16. Quadriceps femoris kası bileşenleri, patella’nın yerleşimi ve diz eklemi ile olan bağlantıları

17. Uyluk adduktor kasların katman yapısının demostrasyonu

18. Bacak kaslarının fasyal kompartmanlar gözetilerek fonksiyonel incelenmesi

19. Aşil tendon yapısının bileşenleri ve tendonun demonstrasyonu

20. Diz eklemi yapısı, intrakapsüler ve ekstrakapsüler bağların fonksiyonel özellikleri ve gerçek doku üzerinde üç boyutlu olarak ele alınması

21. Kalça eklemi yapısı ve bağların dinamik stabilizatör görevlerinin gerçek doku üzerinde üç boyutlu demonstrasyonu

KADAVRA ÜZERİNDE UYGULAMALI GERÇEKLEŞECEKTİR.

Eğitim Yeri:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuarı

Eğitim Saati : 09:00-12:300 (1.Grup)

13:300-17:00 (2.Grup)

Biletler
Fiyat
Adet
Toplam
  • ANATOMİ LABORATUVARINDA UYGULA
    TRY 850
    TRY 850
    0
    TRY 0
ToplamTRY 0

Bu Etkinliği Paylaş