02124410173

DNS KUVVET


DNS KUVVET

28.01.2020     Sistem Yöneticisi tarafından     DNS KUVVET

DNS KUVVET 

 

Kas-iskelet sistemi ağrıları genelde anatomik ve biyomekanik açıdan ele alındığı gibi yükün omurga üzerindeki etkisine bakılır. Genelde gözardı edilen mesele insanın kendi kas-iskelet sistemi yapısı içerisinde oluşan iç kuvvetlerdir. Kasların stabilizasyon fonksiyonu önemli bir role sahiptir ve postür üzerinde belirleyicidir, diğer anlamda, merkezi sinir sisteminin kontrol kalitesine bağlıdır. Kolar’ın yaklaşımı olan dinamik nöromusküler stabilizasyon sistemi DNS Nörofizyolojik sistemin Hareket sistemi üzerindeki etkilerini açıklayan benzersiz bir sistemdir. DNS yaşamın ilk yılındaki gelişimsel prensipleri kapsar. Bu prensipler: ideal postürü, nefes paternlerini, fonksiyonel eklem santralizasyonunu nörogelişimsel açıdan açıklar. DNS omurga ve eklem stabilizatörlerinin fonksiyonel stabilitesini değerlendirmek için bir dizi fonksiyonel testler sunar ve disfonksiyonun ‘’ anahtar zincirini ‘’ bulmaya yardımcı olur.

Birinci hedef omurganın her bir segmentine ve/veya başka ekleme etki eden kasların iç kuvvetlerinin dağılımını optize etmektir. DNS eğitim konseptinde en iyi sportif performans elde etmek için tüm stabilizatör kaslar arasında ideal koordinasyonu güçlendirmek önemli yer tutar.

DNS Kuvvet eğitimine katılanlar DNS Prensiplerinin Non-Diferansiyepaternlere( squat-hingeüpush&pull ) adaptasyonunu öğreneceklerdir.

 

 

 

 

Kazanımlar

 • Gelişimsel Kinesiyolojinin Temel Prensiplerini
 • Yaşamın ilk yılındaki gelişme ile erişkinlikteki lokomotor sistem patolojileri arasındaki ilişkiyi göstermek
 • Yaşamın ilk yılı merkezi sinir sistemini takip eden refleksler
 • Omurganın fonksiyonel stabilizasyonu
 • Fundemantal hareket paternlerini değerlendirme : destek, öne adımlama, motor fonksiyon biyomekaniği, omurganın dikeyleşme süreci ( vertikalizasyon ), Postural gelişimde fonksiyonel eklem merkezileşmesi
 • Solunum paternlerini değerlendirme ve hatalı solunum paternlerinindüzeltilmesi
 • DNS değerlendirmesi sonucu düzeltici egzersiz planlaması
 • Non- Diferansiyeposizyonlar :supine, prone, low-kneeling, quadruped, bear, squat
 • Omurganın birleşik stabilizasyon sistemini hem görsel hem de fonksiyonel testler ile değerlendirme
 • DNS prensiplerinin hinge, squat, push&pullposizyonlarına transferi
 • DNS prensiplerinin uygulanabilmesi için koçluk ip uçları

 

PRAGUE SCHOOL SERTİFİKALARI

DNS SİSTEMİ KURUCUSU

Prof. Pavel Kolar, PaedDR., Ph.D.

PavelKolar’ın eğitimi fizyoterapi üzerinedir. Onun hocaları KarelLewit, VaclavVojte ve Vladimir Janda’dır.