02124410173

SFMA COURSE

SFMA COURSE

SFMA –Seviye 1 Sertifikasyon Eğitimi Ayrıntılı Fonksiyonel Hareket Analizi – Seviye 1 – Sertifikasyon Eğitimi SFMA kas-iskelet sistemi ağrılarını ’’hareket temelli’’ yaklaşımla tedavi etmek isteyen sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir sistemdir.

SFMA sertifikasyon eğitimi, SFMA’in kuruluş felsefesini, temel 7 hareket paternini ve bu hareket paternlerini detaylı bir şekilde değerlendirebilmeyi anlatır. Eğitim ayrıca değerlendirmelerde çıkan bulgulara yönelik tedavi prensiplerini (girişim modellerini) içerir. Eğitim sonun da sağlık profesyonelleri ağrı hareket paternlerini değerlendirebilecek, ağrının sebebini tespit edebilcek ve bu ağrılı durumun tedavisin de manual terapi ve neuromusküler egzersiz tekniklerinin rolünü kavrayacak. Workshop hareket paternlerini değerlendirme eğitimi, demosu ve pratik uygulamaları ile disfonksiyonel hareket paternlerini hedef alan düzeltici (tedavi) edici egzersiz programlarını içermektedir. SFMA sertifikasını alabilmek için hem online eğitimi hem de normal eğitimi tamamlamış olmak gerekiyor. Sadece online ön eğitimi alarak sertifikayı alamazsınız.

SFMA online ön eğitimi SFMA eğitimine hazırlık olması için sizlere SFMA tarihi, mantığı ve detaylandırılmış değerlendirme metodları hakkında bilgi verir. SFMA mantığını ve detaylandırılmış değerlendirme metodlarını öğrenerek disfonksiyonel hareket paternlerine uygun egzersiz programları düzenleme imkanı elde etmiş olursunuz. SFMA Seviye 1, online ön eğitimi sertifikasyon içermez ancak sizzler SFMA’in temelleri ile tanıştırmış olur. Asıl SFMA eğitimi ise daha çok pratik uygulamar içermektedir. Online ön eğitimi ise sizing daha çok terminolojiye ve detaylı değerlendirme yöntemlerine aşina olmanızı sağlar. Bu eğitim sizing değerendirmelere daha çok hakim olmanızı ve profesyonellik seviyenizi artırmak için tasarlanmıştır. Ödemeyi yaptıktan sonra mailinize gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Amaç Bu eğitimin amacı katılımcılara postürel bozuklukları ve hareket paternlerindeki eksikleri tespit edip, tümden gelim süreci ile fonksiyonel olarak tanı koyma imkanı sağlayacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar fonksiyonel hareket paternlerini değerlendirebilme bilgisini elde etmiş olacaklardır. Katılımcılar için asıl amaç sırası ile fonksiyonel hareket paternlerini klinik olarak düzenli bir şekilde analiz etme, girişimler yapma olanağı sağlayan değelendirme sistemi nosyonunu öğrenmektir. Bu eğitimin amaçlarından bir tanesi de hastanın esas şikayetleri ile hareket paternleri arasındaki ilişkiyi değerlendrimektir. Özet Günlük hayata veya sportif faliyetlere katılımda ağrısız fonksiyonel hareketler arzu edilir. Uygun postür, eklem hareket açıklığı, motor kontrol, denge reaksiyonları gibi birçok içerik ağrısız hareket paternlerinin oluşmasını sağlamaktadır. Ağrı ile bu komponentler değişebileceği gibi bu komponentlerin değişmesi sonucu da ağrı oluşarak hareket paternlerimizi değiştirebilir. Bu eğitimde SFMA sayesinde anahtar hareket paternlerini değerlendirebilmeyi ve disfonksiyonel hareket paternlerini ortaya çıkarmak için klinik uygulamaların kritik değerlendirme noktalarını öğreneceğiz. Klinikte disfonksiyonel hareket paternleri ile ilişkili eksikleri ortaya çıkarmak için kas uzunluğu, kas kuvveti ve spesifik testler kullanılabilir. SFMA bu metodları tedavi edici spesifik egzersizler ile tamamlamayı amaçlar. Postür, kas kuvvet dengesi ve hareket sisteminin temel paternlerinin kas-iskelet sistemine en etkin şekilde entegre olmasını sağlar. Disfonksiyonel hareket paternlerini ve aynı zamanda belirlenmiş eksikleri hedef alan tedavi edici egzersizlerin etkinliği değerlendiren bir ’’geri bildirim sistemi’’ olarakta hizmet eder. Hareket Paternleri Hareketlerimiz, yapacağımız iş için gerekli olan uygun mobilizasyon ve stabilizasyon ile temel hareket paternlerimizin integrasyonu sayesinde gerçekleştirilir. Kas-iskelet sistemi ağrı varlığında veya sertlik, zayıflık ve yapısal anomaly varlığında kompansasyon mekanizmaları üretecektir. Zamanla ağrı, eklem hareket açıklığının azalması, kas kuvvetinin düşmesi, veya esnekliğinin kaybolması gibi gözlemlenebilir eksikliklere yol açarak hareket paternlerinin daha koruyucu ve daha korkulu hale gelmesine neden olacaktır. İzole veya bölgesel yaklaşımlar, tedaviler sisteminin tamamına etki edemeyecektir. Fonksiyonel restorasyon, disfonkisyonel hareket paternlerinin haritası, fonksiyonel hareket paternlerinin klinik perspektifi ve etkili bir tedavi stratejisi gerektirir.

4 pozisyon : yatay-emekleme-diz üstü-ayakta 4 çeşit direnç : dirençsiz PA-dirençsiz-dirençli PA-dirençli Eğitim Sonunda Neler Kazanacağım ?

1. Disfonksiyonel hareket paternlerini tanımlayabilmeyi ve önemini

2. Sakatlık-fonksiyon bozukluğu ve eksiklik arasındaki farkı

3. Hem yüklü hem yüksüz pozisyonlarda hareket paternlerini değerlendirebilmeyi ve bunları pratikte egzersiz planlarken kullanabilmeyi

4. Otomatik denge reaksiyonları ile fonksiyonel hareket paternlerinden squat, lunge ve öne eğilme arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme

5. Muayene sırasında ağrı provakasyonun önemini ve ağrının motor kontrolü nasıl değiştirdiğini kavrar

6. SFMA’den elde edilen bilgiler sayesinde anahtar eksikliği tespit edip değerlendirebilmeyi ve disfoknsiyonel hareket paternlerinin düzelmesi için uygun egzersiz planının hazırlanabilmesini sağlar

7. Değerlendirme süreci ile başlangıç düzeltici egzersizler arasındaki ilişkiyi sağlayarak tedavinin başlamasını sağlar.

8. Disfonksiyonlar ve eksikliklerdeki ilk değişimlerin gözlenebilmesi ile tedavi edici egzersiz progresyonuna rehberlik eder. 

10.12.2019 3900,00 TL